Powstaną nowe mieszkania?

Gmina Prudnik ogłosiła przystąpienie do krajowego programu „Mieszkanie Plus”. Z tego powodu w Prudniku może pojawić się 180 mieszkań o przeróżnej strukturze. Wiadomo już oprócz tego, w jakim miejscu zlokalizowane mają być bloki pod mieszkania. Informację o przyłączeniu się gminy Prudnik do narodowego programu podał w czasie mającej miejsce w sierpniu sesji Rady Miejskiej burmistrz tego miasta Franciszek Fejdych. 

– Zapewniłem do zagospodarowania działkę budowlaną o wielkości około 6 ha położoną przy ulicy Skowrońskiego tuż przy Powiatowej Komendy Policji. Oferujemy realizację inwestycji 180 mieszkań o przeróżnej strukturze – mówił włodarz, dodając, iż na przydział lokalu mieszkalnego w Prudniku oczekuje na chwilę obecną 160 rodzin.

Jak długo może potrwać proces przystąpienia Prudnika do programu? Początkowe wykazy gruntów, które mają być przyłączone do Krajowego Zasobu Nieruchomości będą utworzone w drugiej połowie listopada. W tym czasie władze miejscowości na prawach powiatów powinny napisać oraz dostarczyć do zweryfikowania przez wojewodę lub dyrektora KZN podstawowe wykazy nieruchomości Skarbu Państwa. Po zakończeniu działań weryfikacyjnych KZN będzie określał, czy będzie wnioskować do odpowiedniego organu o dołączenie do własnych zasobów konkretnych nieruchomości pod bloki.

Mieszkanie Plus to rządowy program skierowany do wszystkich Polaków, jednak w pierwszej kolejności ma pomagać tym, którzy nie będą mogli starać się o kredyt hipoteczny na rynkowych warunkach. Ma oprzeć się przede wszystkim o niedrogie budownictwo społeczne i spółdzielcze. Twórcy programu pragną, aby koszt realizacji budowy budynku mieszkalnego nie był większy, jak 2-3 tys. zł za mkw. Z programu będą mogły korzystać rodziny oraz osoby samotne (single) mające do 35 lat. Najistotniejszym warunkiem jest, żeby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego budynku lub lokalu mieszkalnego, nie pozostawały właścicielami lub współwłaścicielami drugiego domu bądź lokalu mieszkalnego, a kupowane mieszkanie ma służyć wyłącznie zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.